lørdag 19. februar 2011

Steinalderen tok ikke slutt på grunn av mangel på stein...

I dag arrangerer folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja markeringer mot oljeboringer over hele landet. I Trondheim arrangeres blant annet dagen med et arrangement på Torget og vardebrenning på Ladehammeren. Du kan finne gode argumenter mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja på nettsidene til folkeaksjonen.

"Steinalderen tok ikke slutt på grunn av mangel på stein" er et sitat som ofte blir brukt når det snakkes om oljealderen. Det er ikke nødvendig å vente til all oljen er pumpet opp før vi begynner å satse tungt på andre alternativer. Vi kommer i større grad til å se at områder som tidligere har vært skånet for oljeutvinning på grunn av at områdene er sårbare eller at oljen er lite tilgjengelig kommer under større press for oljeboring etter hvert som de mer tilgjengelige oljefeltene tømmes. Vi har sett det skje i andre land, med store negative følger for helse og miljø etter blant annet oljeutvinning i regnskogområder og utvinning av olje fra tjæresand i Canada. Tør vi virkelig ta sjansen på å åpne for oljeboring midt i matfatet vårt, i de sårbare naturområdene i nord?

1 kommentar:

Heidi sa...

Er så enig. Det er frustrernde at de ikke begynner å tenke i andre retninger enn å fortsette på noe som snart vil gå tomt likevel og som i tillegg gir så stor skade.

Men det er fortsatt penger å tjene på olje, så da.. =o(