lørdag 19. februar 2011

Mer sprøytemiddelrester blir tillatt i vanlig mat

EU hever grensene for tillatt mengde giftrester i vanlige matvarer, og endringene er i ferd med å godkjennes også i Norge, følge magasinet Ren Mat. Endringene medfører en mangedobling i mengden sprøytemiddelrester som godtas i flere mattyper. Dette er en god grunn til å fortsette å spise økologisk mat, som dyrkes uten bruk av sprøytemidler.Biedød og coctaileffekt

Noen av sprøytemidlene som det nå tillates større rester av i vanlig mat kobles til den pågående massedøden blant bier. Det er dessuten liten kjennskap til hvilke effekter de ulike giftstoffene kan ha på helsa vår når stoffene virker sammen. Grensene for tillatt mengde av sprøytemiddelrester er utarbeidet ut fra hvilken mengde som anses for trygt av ett stoff alene, men til daglig kan vi utsettes for flere giftstoffer samtidig.

7 kommentarer:

Nanne sa...

Viktig tema.... Utfordringen blir å påvirke til mer økologisk landbruk...Forbrukernes makt er stor hvis vi alle går i samme retning.... og selv det største tre begynte med et lite frø.......

Anne sa...

Ja, vi må ikke undervurdere forbrukermakten. Hvert enkelt kjøp vi gjør er som en stemmeseddel i forhold til hvilket samfunn vi ønsker oss.

Cecilie sa...

Forferdelig skummelt å tenke på! Og fortsatt tror folk at de som styrer og bestemmer vil vårt beste...

Lovise sa...

Jeg kjøper mye økologisk mat selv, men har flere steder hørt at det rett og slett ikke er nok dyrkbart areal til at hele verdens befolkning kan gjøre det. Økologisk mat krever som kjent større areal enn konvensjonell mat. Vet du noe mer om dette?

Anne sa...

Forskning fra utviklingsland viser at økologisk jordbruk i mange tilfeller gir større avling enn vanlig drift, slik at selv om produksjonen kan synke noe i den utviklede delen av verden, vil det være mulig å fø hele verden med økologisk landbruk.

Du kan blant annet lese mer om dette her: http://www.agropub.no/id/6159.0

Anne sa...

Et annet viktig poeng er at økologisk landbruk er mer bærekraftig på lang sikt. Bruk av kunstgjødsel i konvensjonelt landbruk krever fosfor, en ikke fornybar ressurs. Du kan lese en kronikk i Dagbladet fra biolog Dag O. Hessen om "Peak fosfor" her: http://www.dagbladet.no/2011/01/21/kultur/debatt/kronikk/15124165/

Lovise sa...

Takk for interessant tilbakemelding! Da fortsetter jeg som før! ;-)