torsdag 29. juli 2010

11 dager på jobb i Sunndalsfjella

Naturen står i blomst og det er en travel tid for mange biologer i felt. Selv nyter jeg noen solfylte fridager i Trondheim etter to arbeidsuker i Sunndalsfjella. Vi etablerer faste prøveflater i ulike høydebelter i fjellet, der vi både analyserer vegetasjonen og legger ned temperaturloggere. Planen er å analysere flatene på nytt med jevne mellomrom for å følge med på hvilken effekt klimaendringer har på fjellvegetasjonen. Fjellplanter er tilpasset lave temperaturer, og ved en økning av temperaturen er det ventet at utbredelsesgrensene vil flytte seg oppover. På lengre sikt vil flere fjellplantearter kunne bli utryddet ved at de blir utkonkurrert av arter fra lavlandet. Prosjektet jeg jobber med i sommer er en utvidelse av prosjektet jeg skrev mastergrad om, der jeg undersøkte endringer i fjellvegetasjonen på fire fjell på Dovrefjell fra 2001 til 2008. Dersom noen er interessert i å lese mer om dette prosjektet finner dere utredningen som ble laget på bakgrunn av masteroppgava mi her (Direktoratet for naturforvaltning).

Bildet er tatt fra toppen av Kaldfonna i Sunndal.
Copyright: Anne Ol
ga Syverhuset

Utsikt mot Serkjedalsvatnet og Dordinakkan
Copyright: Anne Olga Syverhuset

Ingen kommentarer: